Claustre Augé
Koro Abalia
Rosaura Janó
Eulàlia Aragonés
Imma Amorós

L’equip professional de KREIT, format per tècnics superiors llicenciats en Belles Arts amb l’especialitat de Restauració, ha realitzat formació de restauració especialitzada a Itàlia i també cursos de postgrau en conservació preventiva en museus.

Per una altra banda l’assistència periòdica a cursos, seminaris i simposis els permet estar al dia en els últims avanços, metodologies i sistemes de conservació-restauració.

L’experiència dels nostres professionals ha anat augmentant al llarg dels anys amb períodes de treball al Museu Nacional d’Art de Catalunya, al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, al món privat i a diverses institucions públiques i privades. Han treballat, a més, per a clients rellevants en l’àmbit públic: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Museu d’Arts Decoratives de Catalunya, Museu de Girona, Consorci de la Seu Vella de Lleida, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. També caldria afegir-hi els treballs realitzats per a d’altres institucions privades com per exemple, la Fundació “La Caixa”, Bisbat de Solsona, Bisbat de la Seu d’Urgell, Bisbat de Tarragona.

Amb el compromís de constància i de renovació en el camp de la conservació-restauració, els nostres tècnics usen les millors metodologies en restauració adequades a cada cas.

També cal assenyalar que dins del món de la documentació, catalogació i registre l’equip usa els sistemes informàtics de gestió de col·leccions com són, The Museum System i el MuseumPlus.

Finalment, KREIT ha acumulat una experiència important sobretot en la realització d’informes de conservació per a exposicions temporals, i fonamentalment desenvolupada des del 1998 en el control i supervisió d’exposicions de la Fundació “La Caixa”.

 


 

El equipo profesional de KREIT, formado por técnicos superiores licenciados en Bellas Artes con la especialidad de Restauración, ha realizado ampliación de estudios de formación de restauración especializada en Italia y  cursos de postgrado de conservación preventiva en museos.

Por otra parte la asistencia periódica a cursos, seminarios y simposios les permite actualizar los conocimientos en los últimos avances, metodologías y sistemas de conservación-restauración.

La experiencia de nuestros profesionales ha ido aumentando a lo largo de los años con periodos de trabajo en el Museu  Nacional d’Art de Catalunya, el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, el Centro de restauración de la Diputación Foral de Guipuzkoa en el mundó privado i en diversas instituciones públicas i privadas. Han trabajado, además, para clientes relevantes en el ámbito público: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Museu d’Arts Decoratives de Catalunya, Museu de Girona, Consorci de la Seu Vella de Lleida, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. También valdría añadir los trabajos realizados para otras instituciones privadas como por ejemplo, la Fundació “La Caixa”, Bisbat de Solsona, Bisbat de la Seu d’Urgell, Bisbat de Tarragona

Con el compromiso de constante renovación en el campo de la conservación-restauración, nuestros técnicos usan  las mejores metodologías en restauración adecuadas a cada caso.

En cuanto a documentación, catalogación y registro  de obras, el equipo utiliza los sistemas informáticos de gestión de  colecciones como son, The Museum System y el MuseumPlus.

Finalmente, KREIT ha acumulado una experiencia importante sobre todo en la realización de informes de conservación para exposiciones temporales, desarrollada fundamentalmente desde 1998 en el control y supervisión de exposiciones de la Fundación "La Caixa".

Facebook share