INVENTARI I CATALOGACIÓ DE COL·LECCIONS

Tota col·lecció ha de tenir un bon sistema de documentació amb la informació detallada de tots els objectes que la constitueixen. Imprescindible l’inventariat de l’objecte que li dóna un número a l’objecte i la elaboració d’una fitxa amb totes les dades e imatge de l’objecte. El procés es completa amb una classificació de les fitxes per conceptes que formaran els diferents catàlegs. La documentació obtinguda es gestiona a través de diferents sistemes informàtics, com són The Museum System (TMS) o Museum Plus.

 


 

INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE COLECCIONES

Toda colección debe tener un buen sistema de documentación con la información detallada de todos los objetos que la constituyen. Imprescindible es el inventariado del objeto que le da un número al  mismo y la elaboración de una ficha con todos los datos e imagen de él. El proceso se completa con una clasificación de las fichas por conceptos que formarán los diferentes catálogos. La documentación obtenida se gestiona a través de diferentes sistemas informáticos, como son The Museum System (TMS) y Museum Plus

Facebook share