KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -

KREIT és una empresa formada per tècnics superiors especialitzats en diverses disciplines de la conservació-restauració d'Obres d'Art i Patrimoni. Els més de 25 anys d’experiència en el camp de la conservació-restauració permeten oferir un profund coneixement i una àmplia visió en la preservació de les obres d’art. L’empresa, ubicada a Barcelona, treballa amb equips multidisciplinaris amb la col·laboració de químics, historiadors, fotògrafs, arquitectes...per tal d’oferir els serveis més amples i els assessoraments possibles en el món de la conservació preventiva.

L’equip tècnic, a més, s’adscriu als criteris del Codi Deontològic professional de l'ICOM (Consell Internacional de Museus) a Copenhague, 1984 i als articles 1,2,4,7(3,4) i 8 de la "Carta del Restauro" (Roma,1972), així com a la " Charte de Washington", (1987); i la metodologia emprada es fonamenta en el màxim respecte per l’original i la utilització de materials reversibles i adients per a la conservació dels béns tractats.

L’equip KREIT, finalment, ofereix un camp força ample d’actuació per a la salvaguarda i preservació del patrimoni: conservació preventiva, restauració, estudis previs de conservació i projectes de restauració, inventari i catalogació de col·leccions, informes de conservació per exposicions i control de les obres en el procés d’embalatges.

 


 

KREIT es una empresa formada por técnicos superiores especializados en diversas disciplinas de la conservación-restauración de Obras de Arte y Patrimonio. Los más de 25 años de experiencia en el campo de la conservación-restauración permiten ofrecer un profundo conocimiento y una amplia visión en la preservación de  las obras de arte. La empresa, ubicada en Barcelona, trabaja de forma multidisciplinar con la colaboración de químicos, historiadores, fotógrafos, arquitectos... para ofrecer los más amplios servicios y el asesoramiento  en el mundo de la conservación preventiva.

El equipo técnico, se adscribe a los criterios del Código Deontológico profesional del ICOM (Consejo Internacional de Museos) en Copenhague, 1984 y en los artículos 1,2,4,7 (3,4) y 8 de la "Carta del Restauro" (Roma, 1972), así como la "Carta de Washington", (1987). El criterio profesional  se basa en el máximo respeto por el original con intervenciones discernibles en los bienes tratados, así como   la utilización de materiales reversibles, para una adecuada conservación.

El equipo KREIT, finalmente, ofrece un amplio campo de actuación para la salvaguarda y preservación del patrimonio: conservación preventiva, restauración, estudios previos de conservación, proyectos de restauración, inventario y catalogación de  colecciones, informes de conservación para exposiciones y control de las obras en el proceso de embalaje.

Facebook share