COL·LABORACIÓ EN MUNTATGES D’EXPOSICIONS

Es fa una supervisió de les obres en préstec avaluant les condicions ambientals de les seus d’exposició, supervisant els embalatges , medis de transport i manipulacions de les obres, seguin-les en els desplaçaments si és necessari.

Es realitza un informe de conservació “condition-report”  a la entrada de l’exposició i un altre a la sortida per controlar qualsevol canvi durant la permanència a les sales d’exposició.

 


 

COLABORACIÓN EN MONTAJES DE EXPOSICIONES

Se hace una supervisión de las obras en préstamo, evaluando las condiciones ambientales de las sedes de exposición, supervisando los embalajes, medios de transporte, manipulaciones de las obras, y su seguimiento en los desplazamientos si es necesario.

Se realiza un informe de conservación "condition-report"  a la entrada de la exposición y otro a la salida para controlar cualquier cambio durante la permanencia en las salas de exposición.

Facebook share