CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Els tractaments de conservació-restauració suposen una acció directa sobre l’obra d’art i tant sols s’apliquen quan es troben en estat de deteriorament. Impliquen, per exemple, la consolidació de la matèria i la seva estabilització estructural o química. Les intervencions de restauració, que generalment impliquen un canvi d’aspecte, s’apliquen per retornar o permetre la lectura de les obres sense alterar el seu significat.


Los tratamientos de conservación-restauración suponen una acción directa sobre la obra de arte y sólo se aplican cuando se encuentran en estado de deterioro. Implican, por ejemplo, la consolidación de la materia y su estabilización estructural o química. Las intervenciones de restauración, que generalmente implican un cambio de aspecto, se aplican para devolver o permitir la lectura de las obras sin alterar su significado.


Art Contemporani / Arte Contemporáneo

KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -
KREIT RESTAURO -
Facebook share